RIN Hotels

Politica de
confidentialitate

Politica de
confidentialitate

Termeni și condiții

Articolul 1: Acceptul

Vizitarea și utilizarea acestui website, denumit în cele ce urmează “Site-ul”, reprezentând totalitatea conținutului vizitabil și utilizabil accesând adresa de Internet www.rinhotels.ro sunt posibile numai dacă utilizatorul acceptă și respectă Termenii si condițiile impuse de prezentul regulament de utilizare, denumit în cele ce urmeaza “Regulamentul”.

Articolul 2: Datele cu caracter personal

În urma introducerii datelor cu caracter personal în una dintre secțiunile Site-ului, utilizatorul își dă acordul pentru ca deținătorul Site-ului, pentru întreaga durata a existenței Site-ului, să poată folosi aceste date în scopuri de promovare, marketing, publicitate, statistici, precum și pentru informarea utilizatorului referitor la activitatea Site-ului, afiliaților, precum și cu privire la serviciile și produsele / mărcile deținătorului și afiliaților acestuia.

Întrucât titularul Site-ului este înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, acesta garantează utilizatorilor că vor fi respectate drepturile oferite utilizatorilor de către legislația românească în vigoare în special Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu completările şi modificările ulterioare, şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările şi modificările ulterioare.

Drepturile despre care se face vorbire la alin. (2) sunt, în special, dar nu numai, următoarele: dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei.

RIN Central Hotel, RIN Airport Hotel are dreptul de a împărtăşi aceste informaţii în cadrul grupului nostru de companii, proprietarilor de hoteluri sau unor terţe părţi şi oricare dintre aceștia ar putea dori să vă contacteze pentru a vă anunţa anumite oferte speciale de bunuri, servicii, evenimente sau promoţii ce urmează a fi lansate şi care vă pot interesa. Daca nu doriţi să fiţi contactaţi în scopuri de marketing sau sondaj de opinie vă rugăm să bifaţi în această căsuţă (de inserat pe site casuta – inclusiv la varianta in engleza). Toate informaţiile pe care ni le daţi sunt cu titlu de voluntariat. Din punct de vedere legal aveţi dreptul să solicitaţi o copie a informaţiilor pe care le deţinem despre dumneavoastră şi să corectaţi orice inadvertenţă, precum şi să vă opuneţi utilizării lor în scop de marketing sau sondaj de opinie.

Articolul 3: Utilizarea Site-ului

Prezentul regulament este aplicabil tuturor utilizatorilor Site-ului, incluzând utilizatorii care aduc contribuții de natură scrisă, și/sau auditivă, și/sau vizuală, și/sau audiovizuala (indiferent dacă acestea sunt sau nu opere, în sensul Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu completările și modificările ulterioare) ori cu alte tipuri de documente, date și informații denumite in continuare “Documente”.

Permisiunea de utilizare a Site-ului este acordată de către titular numai în următoarele condiții: a) Site-ul este utilizat exlusiv în scopuri personale și necomerciale, b) conținutul Site-ului nu este reprodus în medii online sau offline fără acordul în prealabil din partea titularului, c) acesta respecta în tot, cu titlu permanent, Regulamentul.

Utilizatorii își exprimă acordul cu privire la interdicția de a utiliza sau lansa un sistem automatizat (incluzând “roboți”, “spideri”, “cititori offline” etc.) care ar trimite către Site într-o anumită perioadă mai multe mesaje de solicitare către server decât poate trimite o persoană fizică în aceeași durată de timp, utilizând un web browser convențional. Prin excepție, le este permis operatorilor de motoare de căutare publice să utilizeze sisteme automatizate exclusiv pentru a indexa documente consultabile, publice, în limita suficientă a acestui scop, excluzând dreptul de copiere/ arhivare a acestora.

Articolul 4: Drepturi de Proprietate Intelectuală

Conținutul publicat pe Site este furnizat numai în scop de informare și uz personal al utilizatorilor și nu poate fi copiat, reprodus, distribuit, transmis sau republicat în niciun fel și cu niciun alt scop fără acordul scris al titularului Site-ului.

Prin accesarea Site-ului utilizatorii își exprimă acordul să nu altereze, dezactiveze, eludeze sau interfereze în orice fel cu elementele de securitate ale prezentului Site.

Articolul 5: Despăgubiri

Utilizatorii își exprimă acordul de a-l despăgubi pe titularul Site-ului în caz de daune, obligații, pierderi, răspunderi, datorii sau cheltuieli ce ar putea decurge din încălcarea, în totalitate sau în parte, de către utilizatori ai prezentului Regulament.

Titularul declină orice tip de responsabilitate cu privire la eventualele erori ale programelor de calculator survenite în urma accesării Site-ului, precum și cu privire la virușii și alte evenimente informatice similare ce ar putea fi transmise prin intermediul Site-ului către calculatoarele utilizatorilor. Utilizatorii renunță astfel să urmăreasca titularul în instanță cu privire la eventuale despăgubiri necesare din motivele enunțate mai sus.

TEL INFO – CONSUMATOR

Autoritatea Natională pentru Protecția Consumatorilor
Linie telefonică cu apelare gratuită: 0800 080 999
Cum partajăm informații personale cu terțe părți?
BookingSuite: Datele dumneavoastră personale pot fi partajate cu BookingSuite B.V., situat la adresa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Țările de Jos, compania care operează acest website și website-ul suite.booking.com.